Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych

Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych powstał w ... roku. Od powstania kieruje nim prof. dr hab. Jerzy Szwed. (?) Tworzy go sześcioro profesorów wraz ze swoimi uczniami i doktorantami.