Zakład Teorii Układów Złożonych

Zakład został stworzony 2 kwietnia 2002 roku przez czterech samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych wcześniej w Zakładzie Teorii Cząstek. Od chwili powstania  Zakładem kierował prof. Jerzy Jurkiewicz. Aktualnie Zakładem kieruje prof. Maciej A. Nowak. Zakład rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie realizowane są trzy duże granty MAESTRO finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Tematy badań odpowiadają  głównym zainteresowaniom pracowników Zakładu: dyskretyzacji kwantowej grawitacji, modelom macierzy losowych oraz badaniem własności teorii z niezmienniczością cechowania w obszarze silnego sprzężenia. Tematy te nie wyczerpują szerokiego zakresu badań, prowadzonych w Zakładzie przez młodszych pracowników naukowych.