Zakład Teorii Pola

Zakład Teorii Pola  powstał w wyniku podziału Katedry Fizyki Teoretycznej w roku 1978.  Do roku 1993 Zakładem kierował ś.p. Profesor Jerzy Rayski, a po nim profesor Henryk Arodź.  Najważniejsze kierunki aktualnie wykonywanych prac badawczych:  zastosowania geometrii nieprzemiennych
w fizyce;  skyrmiony, worteksy, ścianki domenowe i inne obiekty solitonowe; algebraiczne sformułowanie kwantowej teorii pola i mechaniki kwantowej; konforemne i całkowalne modele teoriopolowe; numeryczne metody obliczeniowe w teorii pola; nieabelowe pola cechowania; ultramasywne pola skalarne.