Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki

Zakład Teorii Materii Skondensowanej został powołany przez JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Aleksandra Koja w dniu 19 Maja 1994 roku. Zmiana nazwy Zakładu z ZTMS na ZTMSiN miała miejsce 10/03/2008 roku. Od 1994 roku Zakładem kieruje prof. J. Spałek