Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki

Zakład Teorii Materii Skondensowanej został powołany przez JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Aleksandra Koja, w dniu 19 maja 1994 roku. Zmiana nazwy Zakładu z ZTMS na ZTMSiN miała miejsce 10 marca 2008 roku. W latach 1994–2018 Zakładem kierował prof. J. Spałek. Aktualnie Zakładem kieruje dr hab. Adam Rycerz.