Zakład Kwantowej Teorii Wielu Ciał

Zakład powstał 30 czerwca 2013 roku na mocy odpowiedniej decyzji Rektora. Przez pierwsze trzy miesiące Zakład działał bez kierownika. Od 1 października 2013 Zakładem kieruje prof. A. M. Oleś, który jest inicjatorem i pierwszym kierownikiem ZKTWC. Zakład uzupełnia pełne spektrum zainteresowań i działania fizyki teoretycznej w IF UJ.