Zakład Dyskretnej Teorii Pola

Zakład Teoretycznej Fizyki Komputerowej powstał 10/01/1997 roku pod kierownictwem prof. A Kotańskiego.  Zmiana nazwy Zakładu z ZTFK na ZDTP miała miejsce 30/12/2008 roku. Zakładem kieruje prof. J. Wosiek