O Zespole Zakładów

Zespół Zakładów Fizyki Teoretycznej zrzesza 9 zakładów naukowych Instytutu Fizyki, których pracownicy specjalizują się w zagadnieniach fizyki teoretycznej. Tematyka prac badawczych obejmuje m.in. teorię odziaływań fundamentalnych, fizykę statystyczną, fazy skondensowanej, nanofizykę, teorię układów złożonych, astrofizykę i teorię względności.

W Zespole prowadzone są również interdyscyplinarne badania, w których narzędzia fizyki teoretycznej stosowane są w informatyce, biologii, chemii, ekonomii, psychologii, kogniwistyce i medycynie.

Zespół Zakładów powołany został w 1989 roku. Pierwszym jego kierownikiem został prof. Krzysztof Fiałkowski, który pełnił tę funkcję do 2012 roku, kiedy to złożył rezygnację.  Kolejnym kierownikiem Zespołu został wybrany prof. Jerzy Szwed

Obecnie w Zespole zatrudnionych jest 23 profesorów, 11 doktorów habilitowanych, 28 doktorów oraz 23 doktorantów (stan na 1.10.2015).

Pracownicy zespołu tworzą również trzon wydziałowego Centrum Badań Układów Złożonych im. Marka Kaca. 

Zakłady

 

Termin składania ofert: 24.07.2020

Termin składania ofert: 24.07.2020

  • Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z pokazu specjalizacji w zakładce Studenci

Sekretariat

 
adres: ul. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
godziny otwarcia: pon-pt. 08.00–15.30
 
Ewa Witkowska
 
pokój D-2-03
tel.: +12 664 4726
 
Magdalena Jurczyk
Katarzyna Danilewicz  
 
pokój D-2-05
tel.: +12 664 4677
 
Faks WFAIS (dostępny w H-0-01): 12 664 49 05