O Zespole Zakładów

Zespół Zakładów Fizyki Teoretycznej zrzesza 9 zakładów naukowych Instytutu Fizyki, których pracownicy specjalizują się w zagadnieniach fizyki teoretycznej. Tematyka prac badawczych obejmuje m.in. teorię odziaływań fundamentalnych, fizykę statystyczną, fazy skondensowanej, nanofizykę, teorię układów złożonych, astrofizykę i teorię względności.

W Zespole prowadzone są również interdyscyplinarne badania, w których narzędzia fizyki teoretycznej stosowane są w informatyce, biologii, chemii, ekonomii, psychologii, kogniwistyce i medycynie.

Zespół Zakładów powołany został w 1989 roku. Pierwszym jego kierownikiem został prof. Krzysztof Fiałkowski, który pełnił tę funkcję do 2012 roku, kiedy to złożył rezygnację.  Kolejnym kierownikiem Zespołu został wybrany prof. Jerzy Szwed

Obecnie w Zespole zatrudnionych jest 23 profesorów, 11 doktorów habilitowanych, 28 doktorów oraz 23 doktorantów (stan na 1.10.2015).

Pracownicy zespołu tworzą również trzon wydziałowego Centrum Badań Układów Złożonych im. Marka Kaca. 

Zakłady

 
  • Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z pokazu specjalizacji w zakładce Studenci

Sekretariat

 
adres: ul. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
godziny otwarcia: pon-pt. 08.00–15.30
 
Ewa Witkowska
 
pokój D-2-03
tel.: +12 664 4726
 
Magdalena Jurczyk
Katarzyna Danilewicz  
 
pokój D-2-05
tel.: +12 664 4677
 
Faks WFAIS (dostępny w H-0-01): 12 664 49 05