Projekty naukowe

Funkcje struktury leptonów

Projekt finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych (nr 2 P03B 061 16), realizowany w latach 1999-2002.

Wyliczenie przewidywań dla funkcji struktury elektronu na podstawie istniejących parametryzacji funkcji struktury fotonu. Porównanie ich z danymi doświadczalnymi jako test metody pomiaru funkcji struktury fotonu. Obliczenie przekrojów czynnych i efektywnie mierzonych fun-kcji struktury elektronu dla eksperymentów DELPHI i OPAL na akcelera-torze LEP w CERN-ie. Przewidywania na funkcję struktury elektronu przy energiach rzędu TeV w planowanych eksperymentach na zderzaczach liniowych.
 
kierownik:
prof. dr hab. Jerzy Szwed
 
wykonawcy:
dr Zbigniew Duliński, prof. dr hab. Wojciech Słomiński
 
publikacje:
Sobczyk A., Szwed J., Nuclear Effects on the Spin Dependent Structure Functions 
Słomiński W., Szwed J., Phenomenology of the Electron Structure Function
 

Centrum Doskonałości COPIRA

Projekt finansowany ze środków 5. Programu Ramowego Komisji Europejskiej, realizowany w latach 2002-2005.

Opis projektu
 
kierownik:
prof. dr hab. Jerzy Szwed
 
wykonawcy:
Piotr Bialas, Zdzislaw Burda, Zbigniew Dulinski, Jerzy Jurkiewicz, Maciej Nowak, Wieslaw Placzek, Elzbieta Richter-Was, Wojciech Slominski
 
publikacje:
?
 
strona www:
 

COCOS – Correlations in Complex Systems

Projekt finansowany ze środków 6. Programu Ramowego Komisji Europejskiej, realizowany w latach ?-?.

Opis projektu
 
kierownik:
prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
 
wykonawcy:
 • zespół A: prof. Jerzy Jurkiewicz (kierownik), prof. Maciej A. Nowak (kierownik zespołu), dr Piotr Białas, dr Zdzisław Burda, dr Zbigniew Duliński, dr Romuald Janik, dr Adam Krawiec, dr Wojciech Słomiński, dr Marek Szydłowski, prof. Jerzy Szwed, prof. Romuald Wit
 • zespół B: prof. Jakub Zakrzewski (kierownik zespołu), dr Bogdan Damski, dr Jacek Dziarmaga, dr Roman Marcinek, dr Krzysztof Sacha, prof. Karol Życzkowski
 • zespół C: prof. Ewa Gudowska-Nowak (kierownik zespołu), prof. Andrzej Fuliński, dr Paweł F. Góra,  prof. Lech Longa
 
publikacje:
?
 
strona www:

?

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Maestro nr K/PBN/000017). Realizowany w latach –.

opis projektu

Kierownik:
prof. Piotr Bizoń

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Efekty nieliniowe i resumacyjne w chromodynamice kwantowej w obszarze bardzo wysokich energii

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Opus 7 nr K/PBO/000317). Realizowany w latach 2015–2018.

opis projektu

Kierownik:
prof. Michał Praszałowicz

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Kosmologiczne ogranicznenia na kwantowe teorie grawitacji

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Sonata 7 nr K/PBD/000106). Realizowany w latach 2015–2018.

opis projektu

Kierownik:
dr Jakub Mielczarek

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Nowe związki pomiędzy podejściami do kwantowej grawitacji

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Iuventus Plus nr K/PMI/000213). Realizowany w latach 2015–2017.

opis projektu

Kierownik:
dr Jakub Mielczarek

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Fluktuacje niegaussowskie i termodynamika stochastyczna

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Opus 7 nr K/PBO/000318). Realizowany w latach 2015–2018.

opis projektu

Kierownik:
prof. Ewa Gudowska-Nowak

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Precyzyjne pomiary własności cząstki Higgsa w rozpadzie na leptony tau przy energiach LHC

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Opus 8 nr  K/PBO/000362). Realizowany w latach 2015–2018.

opis projektu

Kierownik:
prof. Elżbieta Richter-Wąs

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Badanie wektorów własnych macierzy przypadkowych

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Diamentowy Grant nr K/PMI/000235). Realizowany w latach 2015–2019.

opis projektu

Kierownik:
Wojciech Tarnowski (student)

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Badanie mechanizmów spontanicznego łamania symetrii chiralnej w materiałach ciekłokrystalicznych

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Opus 6 nr K/PBO/000295). Realizowany w latach 2014–2017.

opis projektu

Kierownik:
prof. Lech Longa

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Podstawy statystyczne metod wykrywania struktur modułowych w sieciach złożonych

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Preludium 5 nr K/PBM/000251). Realizowany w latach 2014–2016.

opis projektu

Kierownik:
dr Jeremi Ochab

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Ewolucja wczesnego wszechświata od skali inflacji do sklai Plancka z uwzględnieniem poprawek kwantowo-grawitacyjnych

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Fuga 3 nr K/SPD/000017). Realizowany w latach 2014–2017.

opis projektu

Kierownik:
dr Michał Artymowski

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Od teorii strun do teorii cechowania - korespondencja AdS/CFT

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Maestro 3 nr K/PBN/000019). Realizowany w latach 2013–2013.

opis projektu

Kierownik:
prof. Romuald Janik

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Emergentne własności biologicznych krajobrazów dostosowania na podstawie modeli sztucznego życia

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Preludium 4 nr K/PBM/000164). Realizowany w latach 2013–2016.

opis projektu

Kierownik:
dr Marcin Zagórski

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Holografia: Zastosowania i podstawy.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Fuga 2 nr K/SPD/000008). Realizowany w latach 2013–2016.

opis projektu

Kierownik:
dr Jakub Jankowski

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Grawitacja kwantowa w ujęciu modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Maestro nr K/PBN/000020). Realizowany w latach 2013–2017.

opis projektu

Kierownik:
prof. Jerzy Jurkiewicz

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Maestro (1 lub 2) nr K/PBN/000005). Realizowany w latach 2012–2017.

opis projektu

Kierownik:
prof. Maciej A. Nowak

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?

 

Nowe fazy kwantowe z uporządkowaniem złożonym lub nieporządkiem oraz przejścia fazowe w kładach silnie skorelowanych elektronów

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Maestro nr K/PBN/000010). Realizowany w latach 2012–2017.

opis projektu

Kierownik:
prof. Andrzej Michał Oleś

Wykonawcy:
???

Publikacje:

 • ?