Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych

Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych powstał w ... roku. Od powstania kieruje nim prof. dr hab. Jerzy Szwed. (?) Tworzy go sześcioro profesorów wraz ze swoimi uczniami i doktorantami.

Realizowane badania

Dyskretna teoria pola to młoda dziedzina fizyki teoretycznej. Zajmuje się nieperturbacyjnym badaniem zagadnień kwantowych, głównie z teorii cząstek i oddziaływań fundamentalnych, rozwiązując bezpośrednio konkretne całki funkcjonalne. Obecnie obliczamy całki nawet do krotności kilku miliardów. Ponadto ekstrapolacja do granicy „continuum" jest subtelna (fluk­tu­acje kwantowe): oprócz zmniejszania „stałej dyskretyzacji" konieczna jest kontrolowana zmiana tzw. gołych, czyli niefizycznych, parametrów teorii (mas, ładunków itp.).

Praca badawcza w tej dziedzine stanowi więc duże wyzwanie zarówno teoretyczne (zjawiska krytyczne, renormalizacja), jak i numeryczne. Wysiłek ten zwraca się jednak wielokrotnie dostarczając zrozumienia praw rządzących materią na coraz to bardziej fudamentalnym poziomie.

W Zakładzie zajmujemy się Modelem Standardowym. Współpracujemy z kilkoma grupami teoretycznymi o światowej renomie. Nasze badania pozwalają obliczać różnorodne wła­ści­woś­ci cząstek elementarnych – ich masy, rozpady, strukturę wewnętrzną itp. Są więc doskonałym polem pracy naukowej zarówno dla młodych pasjonatów tej dziedziny, jak i dla dojrzałych badaczy.

Najważniejsze osiągnięcia

  • Rozwiązanie zagadnienia oderonu w QCD.
  • Wprowadzenie do literatury tzw. pętli barionowych.
  • Wieloletnie współprace m.in. z ośrodkami DESY oraz MPI w Monachium (Wolfgang Ochs i Leo Stodolsky), a także z profesorem Gabrielem Veneziano (CERN, College de France), który jest czołową postacią fizyki teoretycznej: w latach 60-ych odkrył analityczny opis rozpraszania przy wysokich energiach; amplitudy Veneziano dały początek teorii strun, która rewolucjonizuje fizykę teoretyczną.
  • Koordynacja grantu MPD (FNP), uczestniczą w nim pracownicy i doktoranci Instytutu Fizyki: ZDTP, ZFS, ZTUZ oraz ZOA. Budżet projektu: 1.2 M Euro, publikacje: 100.