Zakład Teorii Cząstek

Zakład Teorii Cząstek został wyodrębniony w roku 1978 z Katedry Fizyki Teoretycznej IF UJ. Jego pierwszym kierownikiem był profesor Andrzej Białas. Od 1.11.2005. roku kierownikiem ZTCz jest prof. Michał Praszałowicz. Zakład Teorii Cząstek prowadzi badania w dziedzinie teorii i fenomenologii cząstek i zderzeń przy wysokich energiach. Obecnie główne kierunki badań dotyczą oddziaływań silnych, aczkolwiek każdy pracownik ZTC może prowadzić badania w dowolnej dziedzinie związanej z cząstkami oraz ich oddziaływaniami. Badania prowadzone są we współpracy z innymi zakładami IFUJ, Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, grupami doświadczalnymi działającymi w IFJ PAN oraz na AGH oraz z wieloma ośrodkami zagranicznymi (jak np. DESY Hamburg w Niemczech, BNL
w USA, Saclay we Francji, Ruhr-Uni-Bochum w Niemczech, a także CERN). Zakład prowadzi także działalność upowszechniającą naukę. Organizujemy corocznie Krakowską Szkołę Fizyki Teoretycznej, jesteśmy współorganizatorami tzw. Cracow Epiphany Conference. Prof. M. Praszałowicz jest obecnie Redaktorem Naczelnym miesięcznika naukowego Acta Physica Polonica B, a dr Z. Gołąb-Meyer Redaktorem czasopisma dla uczniów i nauczycieli Foton.