Przejdź do głównej treści strony

prof. dr hab. Jerzy Szwed

profesor zwyczajny

kierownik Zespołu Zakładów

kierownik Zakładu Zastosowań Metod Obliczeniowych

 

Profesor nauk fizycznych od 1992 r. Habilitację uzyskał na pod­sta­wie rozprawy „Spin effects in hadronic collisions at large momentum transfers" (Wydział Matematyki i Fizyki UJ, 1982). W 1976 roku otrzymał stopień doktora nauk fizycznych na podstawie rozprawy „B-universality and the additive quark model".

Ukończył studia z zakresu fizyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1973). Specjalizuje się w fizyce teoretycznej. 

W latach 2002–2003, 2005–2009 był dziekanem Wydziału Matematyki i Fizyki a później Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Był dyrektorem Instytutu Informatyki UJ w latach 1990–1993. W latach 2009–2010 piastował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Jako profesor wizytujący wykładał w kilku zagranicznych uniwersytetach, przebywał ponad 5 lat na długoterminowych stażach naukowych we Francji, Niemczech i USA:

 • Max Planck Institut f. Physik, München (1978–1980) 
 • Université de Nice, Université Aix-Marseille (1984–1986)
 • Brookhaven Natl. Lab. USA (1995–1996)
 • Centre de Physique Théorique, CNRS, Marseille (2003–2005)

Jest autorem 60 prac naukowych, w tym 39 artykułów w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Promotor dwóch prac doktorskich (dr E. Richter-Wąs – 1993, dr Z. Duliński – 1995) oraz kilkudziesięciu magisterskich.

 

Strony WWW

 

jerzy.szwed@uj.edu.pl

+48 12 664 4538, 4966 

Zobacz: miejsce i terminy dyżurów

 

prof. Jerzy Szwed

Uczestnictwo w grantach

 • Funkcje struktury leptonów
 

Wybrane publikacje

 • J. Szwed, Possible new wave phenomena in the brain, Acta Physica Polonica B41, 1991 (2010)
 • B. Muryn, T. Szumlak, W. Słomiński, J. Szwed, Electron structure function at LEP energies, Proceedings of Science 061, 1-4, 2006
 • A. Bzdak, J. Szwed, The "square root" of the interacting Dirac equation, Europhysics Letters, 69, 189-192, 2005
 • W. Słomiński, J. Szwed, Spin effects in the electron structure functions, European Physical Journal, 39, 55-59,2005
 • J. Szwed, The "square root" of the Dirac equation and solutions on superspace, Acta Physica Polonica B37, 445-462, 2006
   

Prace redakcyjne

Czlonek komitetu redakcyjnego Acta Physica Polonica B w latach 1994–2006.
 

Publikacje popularyzatorskie i wywiady

 • Jak wzmocnić mocnych, „PAUza" nr 276/2014 (pdf)
 • List Profesora Jerzego Szweda do Profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „PAUza" nr 248/2014 (pdf)
 • Czas edukacji – seminarium PAU „Patriotyzm wczoraj i dziś" 12/2012 (www)
 • Inny punkt widzenia wywiad 15.09.2011 (www)
 • Trzynaście miesięcy, „Forum Akademickie" 01/2011 (www)
 • Priorytet polskiego przewodnictwa, „Forum Akademickie" 10/2010 (www)
 • Kilka słów o kategoryzacji jednostek, „Forum Akademickie" 05/2010 (www)
 • Do zmian trzeba umieć przekonać „Forum Akademickie" 05/2010 (www)
 • Za biedni na naukę, „Forum Akademickie" 11/2008 (www)
 • Jaka szkoła wyższa, „Forum Akademickie" 9/2008 (www)

 

Pełna lista publikacji

Publikacje w bazie inSpire