Zakład Teorii Układów Złożonych

Zakład został stworzony 02/04/2002 roku przez czterech samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych wcześniej w Zakładzie Teorii Cząstek. Od chwili powstania kierownikiem Zakładu jest prof. Jerzy Jurkiewicz. Zakład rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie realizowane są trzy duże granty MAESTRO finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Tematy badań odpowiadają  głównym zainteresowaniom pracowników Zakładu: dyskretyzacji kwantowej grawitacji, modelom macierzy losowych oraz badaniem własności teorii z niezmienniczością cechowania w obszarze silnego sprzężenia. Tematy te nie wyczerpują szerokiego zakresu badań, prowadzonych w Zakładzie
przez młodszych pracowników naukowych.