Zakład Teorii Pola

Zakład Teorii Pola powstał w wyniku podziału Katedry Fizyki Teoretycznej w roku 1978. Do roku 1993 Zakładem kierował ś.p. profesor Jerzy Rayski, a po nim, do roku 2018, profesor Henryk Arodź. Aktualnie Zakładem kieruje profesor Andrzej Sitarz. Najważniejsze kierunki aktualnie wykonywanych prac badawczych: zastosowania geometrii nieprzemiennych w fizyce; skyrmiony, worteksy, ścianki domenowe i inne obiekty solitonowe; algebraiczne sformułowanie kwantowej teorii pola i mechaniki kwantowej; konforemne i całkowalne modele teoriopolowe; numeryczne metody obliczeniowe w teorii pola; nieabelowe pola cechowania; ultramasywne pola skalarne.