Zakład Fizyki Statystycznej

Zakład Fizyki Statystycznej powstał w roku 1975.  Kierownikiem Zakładu, do przejścia na emeryturę, był prof. dr hab. Andrzej Fuliński. Obecnie Zakładem kierują, na przemian, Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak oraz Prof. Lech Longa. Badania w naszym Zakładzie wiążą się z opisem zjawisk zachodzących w układach złożonych metodami szeroko rozumianej fizyki statystycznej.
Od ponad 30-tu  lat  organizujemy międzynarodowe Sympozja Fizyki Statystycznej. Są to cykliczne konferencje  poświęcone współczesnym zagadnieniom fizyki statystycznej. Współpracujemy
z ośrodkami w Europie, USA oraz Ameryce Południowej.