O Zespole Zakładów

Zespół Zakładów Fizyki Teoretycznej zrzesza 9 zakładów naukowych Instytutu Fizyki, których pracownicy specjalizują się w zagadnieniach fizyki teoretycznej. Tematyka prac badawczych obejmuje m.in. teorię odziaływań fundamentalnych, fizykę statystyczną, fazy skondensowanej, nanofizykę, teorię układów złożonych, astrofizykę i teorię względności.

W Zespole prowadzone są również interdyscyplinarne badania, w których narzędzia fizyki teoretycznej stosowane są w informatyce, biologii, chemii, ekonomii, psychologii, kogniwistyce i medycynie.

Zespół Zakładów powołany został w 1989 roku. Pierwszym jego kierownikiem został prof. Krzysztof Fiałkowski, który pełnił tę funkcję do 2012 roku, kiedy to złożył rezygnację.  Kolejnym kierownikiem Zespołu został wybrany prof. Jerzy Szwed

Obecnie w Zespole zatrudnionych jest 23 profesorów, 11 doktorów habilitowanych, 28 doktorów oraz 23 doktorantów (stan na 1.10.2015).

Pracownicy zespołu tworzą również trzon wydziałowego Centrum Badań Układów Złożonych im. Marka Kaca. 

Zakłady

 

Aktualności

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 8 kwietnia 2017 roku zmarł

prof. dr hab. Wiesław Czyż

emerytowany profesor w Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, wieloletni Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Acta Physica Polonica B.

Związany z Instytutem Fizyki UJ od 1948 roku, wybitny fizyk teoretyk o międzynarodowej renomie, współtwórca krakowskiej szkoły teoretycznej fizyki wysokich energii, specjalista w zakresie opisu zderzeń cząstek, prekursor badań nad zderzeniami ciężkich jonów.

Odszedł wybitny uczony, człowiek skromny i prawy.

Kochanej Pani Marii składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Współpracownicy i uczniowie 
z Zespołu Zakładów Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UJ
oraz redaktorzy i pracownicy Acta Physica Polonica B

Sekretariat

 
adres: ul. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
godziny otwarcia: pon-pt. 08.00–15.30
 
Ewa Witkowska
 
pokój D-2-03
tel.: +12 664 4726
 
Magdalena Jurczyk
Katarzyna Danilewicz  
 
pokój D-2-05
tel.: +12 664 4677
 
Faks WFAIS (dostępny w H-0-01): 12 664 49 05